درباره ما

چی (شبیه، مانند) دا (مادر) [ لُری ]

حکایت چی دا از آنجا شروع شد که تیم موسس این شرکت بعد از 25 سال تجربه ی کار اجرایی و مشاوره در حوزه های تولید، کنترل کیفیت، تضمین کیفیت، HSE و بیش از همه منابع انسانی در صنایع مختلفی مانند خودروسازی، نساجی، غذایی، نفت و گاز و پتروشیمی و صنایع جانبی، داروسازی، معدن و فولاد، و تجربه ارزیابی تعالی سازمانی در جوایز مختلف و استقرار و ممیزی سیستم های مدیریت کیفیت از یک سو، و رضایت سازمان ها و مشتریان از ارائه مشاوره مستقل توسط ایشان از سوی دیگر، باعث شد ایده راه اندازی یک شرکت ارائه خدمات مشاوره تخصصی در حوزه های منابع انسانی و HSE شکل بگیرد. از آن جایی که نقش مشاور در گام های مختلف متفاوت بوده و در حوزه ی منابع انسانی، نگاه مادرانه متولیان منابع انسانی سازمان ها پررنگ است، نام چی دا (شبیه مادر) برای این شرکت انتخاب شد.

چشم انداز

ارزش افزایی برای تمام ذینفعان سازمان در راستای فهم منابع انسانی و بهبود فضای کاری کارکنان سازمان ها از طریق شفافیت در رویکردها 

ماموریت

ایجاد ارزش ‏افزوده برای سازمان ها، از طریق ارائه خدمات مشاوره از جمله طراحی و برگزاری دوره های آموزشی و همکاری در جذب و استخدام نیروی انسانی مورد نیاز سازمان ها و ارتقا برند کارفرمایی و استقرار و پیاده سازی فرآیندهای توسعه کارکنان با اتکا به تجربه در کنار دانش تخصصی تیم مشاوره با همدلی و درک متقابل در بازار کسب و کار ایران

 

ارزش ها

تجربه­ خوشایند مشتریان

 یادگیری از تجربیات و به روز بودن دانش

 صداقت و شفافیت 

  رفتار حرفه ­ای

همکاری، همدلی و همراهی

 

 

تیم ما

(مشاور مدیریت و منابع انسانی) ​

امیر کریمی

 کارشناسی مهندسی برق – قدرت، کارشناسی مدیریت صنعتی – کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی – دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار (بیش از 25 سال تجربه در صنعت)

(مشاور دیجیتال مارکتینگ)

سعید کرمی

کارشناسی ارشد نرم افزار ( 11 سال تجربه )

(مشاور HSE)​

حسن محمد پور

کارشناسی بهداشت حرفه ای – کارشناسی ارشد مهندسی HSE (بیش از 10 سال تجربه)

(مشاور روانشناسی صنعتی و سازمانی)​

سارا شایان فر

کارشناسی روانشناسی بالینی – کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت (بیش از 12 سال تجربه)

( مشاور منابع انسانی )

نرگس شکری

کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه – کارشناسی ارشد مدیریت عملکرد (حدود 10 سال تجربه)

تیم ما

(مشاور مدیریت و منابع انسانی) ​

امیر کریمی

 کارشناسی مهندسی برق – قدرت، کارشناسی مدیریت صنعتی – کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی – دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار (بیش از 25 سال تجربه در صنعت)

(مشاور دیجیتال مارکتینگ)

سعید کرمی

کارشناسی ارشد نرم افزار ( 11 سال تجربه )

(مشاور HSE)​

حسن محمد پور

کارشناسی بهداشت حرفه ای – کارشناسی ارشد مهندسی HSE (بیش از 10 سال تجربه)

(مشاور روانشناسی صنعتی و سازمانی)​

سارا شایان فر

کارشناسی روانشناسی بالینی – کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت (بیش از 12 سال تجربه)

( مشاور منابع انسانی )

نرگس شکری

کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه – کارشناسی ارشد مدیریت عملکرد (حدود 10 سال تجربه)

تیم ما

(مشاور مدیریت و منابع انسانی) ​

امیر کریمی

 کارشناسی مهندسی برق – قدرت، کارشناسی مدیریت صنعتی – کارشناسی ارشد مدیریت منابع انسانی – دانشجوی دکترای مدیریت کسب و کار (بیش از 25 سال تجربه در صنعت)

(مشاور دیجیتال مارکتینگ)

سعید کرمی

کارشناسی ارشد نرم افزار ( 11 سال تجربه )

(مشاور HSE)​

حسن محمد پور

کارشناسی بهداشت حرفه ای – کارشناسی ارشد مهندسی HSE (بیش از 10 سال تجربه)

(مشاور روانشناسی صنعتی و سازمانی)​

سارا شایان فر

کارشناسی روانشناسی بالینی – کارشناسی ارشد روانشناسی شخصیت (بیش از 12 سال تجربه)

( مشاور منابع انسانی )

نرگس شکری

کارشناسی مهندسی مدیریت پروژه – کارشناسی ارشد مدیریت عملکرد (حدود 10 سال تجربه)

error: Content is protected !!